Diensten

Een helder beeld van uw vraag vormt het startpunt van de dienstverlening. Ik neem daarbij zaken niet op voorhand voor waar aan. De vraag achter de vraag.

In de praktijk gebruik ik graag het 7-S model van McKinsey om naar een organisatie te kijken. Eenmaal aan de slag werk ik aan concrete oplossingen met het eindresultaat steeds voor ogen. Ik onderscheid verschillende rollen: van sparringpartner, adviseur, projectleider tot uitvoerder.

Mijn brede ervaring in bedrijfsvoering levert in de praktijk meerwaarde op. Door over schotten heen te kijken en door de uitkomsten hiervan mee te nemen in de realisatie.

Organisatieadvies
advies over organisatiestructuur, inrichting interne organisatie, optimaliseren, structureren en vastleggen van ondersteunende bedrijfsprocessen, procedures en werkinstructies
Personeelszaken
advies over personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden, uitvoering hr-scans, opstellen van functieprofielen en functionerings- en beoordelingssystemen, bouwen van een salarisgebouw, samenstellen van personeelshandboeken, werving- en selectietrajecten
Financiën
opstellen van begrotingen en financiële rapportages, ondersteuning bij samenstellen jaarrekeningen, contractbeheer en interne controles, advies en begeleiding bij subsidie- en fondsenwervingtrajecten nieuwe projecten en initiatieven
Communicatie
advies over communicatiestrategie, bedrijfsidentiteit en -imago, begeleiding bij ontwikkeling huisstijl, productie van publicaties, drukwerk en websites
Organisatorische en facilitaire dienstverlening
coördinatie van organisatie, financiering of sponsoring van congressen, studiedagen, bijeenkomsten, verhuizingen, verbouwingen en inrichting van huisvesting
Project Management Office (PMO) en bureauorganisatie
opzetten en inrichten van een projectbureau of bureauorganisatie

Reacties zijn gesloten.