Portfolio

Organisatieadvies en bedrijfsvoering

Opdracht Stroomlijning interne organisatie gezien de groei van het bureau
Rol Sparringpartner, adviseur, projectmanager
Werkwijze
 • Inventarisatie werkzaamheden
 • Advies over rol- en taakverdeling binnen het bureau, mede in relatie tot de introductie van een nieuw softwaresysteem ‘werving & selectie’
 • Vastlegging werkwijzen en procedures i.s.m. medewerkers
 • Begeleiding medewerkers bij nieuwe werkwijzen
Resultaat
 • Vastgelegde functieprofielen ondersteunende medewerkers
 • Vastgelegde onderlinge taakverdeling op de terreinen: secretariaat, organisatie, communicatie, financiën, personeelsadministratie en werving & selectie
 • Bureauhandboek met beschrijving van procedures, werkinstructies en standaardformulieren
 • Aanvullend handboek gebruik softwaresysteem werving & selectie
 • Gereorganiseerde secretariaatsruimte en gestroomlijnd digitaal en fysiek archief
 • Verbeterde onderlinge samenwerking
Opdracht Reorganisatie interne bedrijfsvoering en –organisatie, optimalisatie bedrijfsprestaties gezien de groei van het bedrijf, interim management
Rol Sparringpartner, adviseur, interim manager bedrijfsvoering, projectmanager
Werkwijze
 • In samenwerking met externe verandermanager advisering over organisatiestructuur, systemen en instrumenten van planning, personeelszaken en financiën
 • Uitvoeren scan interne organisatie en bedrijfsprocessen
 • Opstellen plan van aanpak en uitvoering
 • Interim uitvoering van Personeelszaken, Financiën en ‘Operations’
Resultaat
 • Gewijzigde organisatiestructuur
 • (NL/ENG) Vastgestelde functieprofielen, functiegroepen, salarisgebouw, functionerings- en beoordelingssysteem, herziene en aangevulde arbeidsvoorwaarden, introductie van een personeelshandboek met procedures, arbeidsvoorwaarden en huisregels, vernieuwde arbeidscontracten, ingevoerde pensioenregeling
 • Urenregistratiesysteem
 • Beschreven bedrijfsprocessen in het kader van de implementatie van een ERP (Enterprise Resource Planning) systeem
  Ingewerkte Manager Operations
Opdracht Ondersteuning bij implementatie van de fusieorganisatie op zakelijk gebied en integratie van de verschillende personeels- en salarisadministraties op fusiedatum
Rol Projectmanager en uitvoerder
Werkwijze
 • Inventarisatie bestaande financiële, personele en zakelijke verplichtingen
 • Advisering en ondersteuning over deze aspecten m.b.t. de nieuwe organisatie
Resultaat
 • Geïntegreerd medewerkersbestand aangemeld voor digitaal salarisportal, belastingdienst, sociale verzekeringen en pensioenfonds, arbodienst en verzuimbegeleiding
 • Financiële bevoegdheden en verplichtingen operationeel in nieuwe organisatie
Opdracht Inrichting van de interne internationale organisatie en het personeelsbeleid in de pioniersfase, organisatie van de huisvesting in Nederland en coördinatie van de communicatie
Rol Projectmanager en uitvoerder
Werkwijze
 • Inventarisatie bestaande personele en zakelijke verplichtingen
 • Professionalisering en uitvoering van bedrijfsvoeringzaken
Resultaat
 • Initiële interne organisatie als basis voor de groeifase, ingericht
 • Bureaumanagement overgedragen aan vaste medewerker
 • Kantoor met flexwerkplekken in samenwerking met interieurontwerpster, ingericht en operationeel
 • Nieuwe website gelanceerd
Advies over optimalisering en reorganisatie van secretariaten en implementatie advies
Stroomlijning administratieve organisatie via opstellen bedrijfsprocedures, formulieren en bedrijfshandboek en interim uitvoering

Personeelszaken

Opdracht In het kader van de realisatie van het Shared Service Center HR (Servicehuis Personeel) van gemeente Amsterdam: beschrijving van onderdelen van hr-processen, die bij het stadsdeel achterblijven. Het betrof de processen: werving & selectie, aanstellingen, formatie & autorisatiebeheer, verlof, verzuim en declaraties
Rol Projectmanager
Werkwijze
 • Opstellen en uitvoeren van plan van aanpak
 • Opstellen beschrijvingen, inclusief gebruikerstesten; in samenspraak met gebruikers, team P&O, Servicehuis Personeel, Stuurgroep
 • Professionalisering en uitvoering van bedrijfsvoeringzaken
Resultaat
 • Door stuurgroep vastgestelde procesbeschrijvingen op intranet beschikbaar
 • Geïnformeerde managers en P&O medewerkers over nieuwe processen en werkwijzen
 • Beschrijvingen gebruikt als input voor de implementatie van de nieuwe HR dienstverlening in andere stadsdelen
Advies over en samenstellen van personeelshandboeken, stroomlijning hr-procedures en opstellen formulieren, uitvoering van quick hr-scans en implementatie adviezen, interim uitvoering

Communicatie en organisatorische dienstverlening

Opdracht Organisatie van een congres over de invulling van een effectieve laagdrempelige klacht- en geschillenbehandeling in de zorg, in samenwerking met de voorzitter van SKG
Rol Sparringpartner en projectmanager
Werkwijze Organisatie en coördinatie van financiën, locatie, communicatie en publiciteit via opzet congreswebsite, planning, deelnemersregistratie, on site management en leveren van input programma
Resultaat Geslaagd congres ‘Klachten en geschillen in de zorg’: van ‘Wet cliëntenrechten naar praktijk’ met boeiende sprekers, inhoudelijk goed geïnformeerde deelnemers en een positieve waardering
Verzorgen van publiciteit bij organisatie tentoonstellingen, uitvoering PR-beleid, organisatie werkconferentie en verzorgen publiciteit loopbaanadviesbureau, mkb-bedrijven en netwerk vrouwenbedrijven

Project Management Office (PMO) en bureauorganisatie

Opzet van projectbureau startup wijkgerichte ict-toepassingen Cyburg, uitvoering PMO portfolio ict-projecten gemeente Den Haag en Rijksgebouwendienst, inrichting ondersteunend bureau kennisorganisaties

Reacties zijn gesloten.